History Slider

Program obuja zgodovino s svojevrstnimi pripovedmi o antični in sodobni zgodovini, zanimivih tradicijah in priljubljenih kulturah.


Možnosti oglaševanja

SPONZORSTVO OGLASNE ŠPICE

Sponzorstvo uvodne in zaključne špice oglasnega bloka.